Anarkistit perustivat liiton

Helsinkiin kokoontui 6.6.2015 anarkisteja ympäri maata perustamaan anarkistisen liiton. Perustamiskokouksessä käsiteltiin ja hyväksyttiin valmistelevissa kokouksissa laaditut periaateohjelma- ja sääntöehdotukset pienin muokkauksin.

Liiton nimi on Alusta, ja siihen voivat liittyä niin yksityishenkilöt kuin anarkistiryhmätkin. Tällä hetkellä Alustaan kuuluvia ryhmiä ovat A-ryhmä Helsingissä, Aura Turussa ja koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva Anarkistinen Karjala-Seura. Ryhmiä perustettaneen pian myös esimerkiksi Tampereelle, Jyväskylään ja Lohjalle. Tämän lisäksi liittoon kuuluu jo nyt yksityishenkilöitä mm. Vaasasta ja Miehikkälästä.

Alustaan voivat liittyä kaikki, jotka hyväksyvät liiton periaateohjelman ja säännöt, jotka löytyvät osoitteesta alusta.co . Alustan ei ole tarkoitus edustaa kaikkia anarkisteja, eikä voi oletettaa että kaikki Suomen anarkistit haluaisivat liittyä anarkistiseen järjestöön. Kaipuuta maanlaajuiselle järjestölle on kuitenkin ollut Suomen Anarkistiliiton lakkauttamisesta vuonna 1999 lähtien.

Paikkakunnilla, joilla ei ole valmiiksi anarkistista toimintaa, voi olla vaikeaa lähteä tyhjästä. Alusta tukee uusia ryhmiä ja projekteja tarjoamalla tietoa, kontakteja ja resursseja. Alusta toivoo myös saavansa mukaan laajan maantieteellisen otannan voidakseen toimia tehokkaasti.  Maanlaajuinen järjestö mahdollistaa laajat kampanjat, joissa anarkistit saavat synergiaetua sen sijaan, että eri paikkakunnilla kehitellään pieniä projekteja, joiden vaikutukset jäävät paikallisiksi.

Alustaan pystyy liittymään helpoiten menemällä jonkin olemassaolevan Alusta-ryhmän toimintaan mukaan. Jos paikkakunnallasi ei toimi Alusta-ryhmää, voit liittyä yksilöjäseneksi Alustaan.

Tervetuloa mukaan!

-Alusta

alusta.co

Jäseneksi liittyminen ja lisätiedot:
alusta (a) riseup.net

Tervetuloa Alustan perustamiskokoukseen Helsinkiin 6.6.2015

Alusta on kesäkuussa 2015 perustettava anarkistinen aloite. Se tulee olemaan maanlaajuinen järjestö, johon voivat liittyä jäseniksi kaikki, jotka allekirjoittavat järjestön periaateohjelman ja säännöt.  Aloitteen nimi viittaa jonkin uuden aloittamiseen ja keskustelu- ja toiminta-alustan luomiseen yhdessä.

Alustan periaateohjelma- ja sääntötyö aloitettiin Tampereella Mustassa Pispalassa kesällä 2014. Aloite sai lämpimän vastaanoton, ja moni kommentoi kaivanneensa muodollista anarkistista järjestäytymistä. Tämän jälkeen sääntöjä ja periaateohjelmaa on valmisteltu eri kaupunkien omissa kokouksissa. Alustan valmistelemiseksi on järjestetty kaksi valtakunnallista tapaamista – syksyllä 2014 Helsingissä ja kevättalvella 2015 Turussa. Näissä tapaamisissa on työstetty eteenpäin ja hyväksytty eri kaupungeissa tehtyjä pohjaehdotuksia.

Miksi järjestäytyä?

Alustan ei ole tarkoitus edustaa kaikkia anarkisteja, eikä voi oletettaa että kaikki Suomen anarkistit haluaisivat liittyä anarkistiseen järjestöön. Kaipuuta maanlaajuiselle järjestölle on kuitenkin ollut.

Paikkakunnilla, joilla ei ole valmiiksi anarkistista toimintaa, voi olla vaikeaa lähteä tyhjästä. Alusta tukee uusia ryhmiä ja projekteja tarjoamalla tietoa, kontakteja ja resursseja. Alusta toivoo myös saavansa mukaan laajan maantieteellisen otannan voidakseen toimia tehokkaasti.  Maanlaajuinen järjestö mahdollistaa laajat kampanjat, joissa anarkistit saavat synergiaetua sen sijaan, että eri paikkakunnilla kehitellään pieniä projekteja, joiden vaikutukset jäävät paikallisiksi.

Aloitetaan siis Alusta ja katsotaan mitä saamme yhdessä aikaiseksi.

A-ryhmä (Helsinki)
Aura (Turku) 
Anarkistinen Karjala-Seura (Pohjois-Karjala)

Tarkempia tietoja tapaamisesta ja ohjelma 

Tapahtuma järjestetään Uuden ylioppilastalon Kupolissa, Mannerheimintie 5 B 7. krs.

Alustan perustamiskokouksessa ei ole tarkoitus keskustella anarkismista yleisellä tasolla, tätä varten on olemassa muita tapahtumia.

Ensimmäiset muutama kymmenen ulkopaikkakuntalaista osanottajaa saavat yöpaikan perjantain ja lauantain väliseksi yöksi kotimajoituksessa, mutta tämä edellyttää järjestäjien (ts. A-ryhmän) tuntemien toverien suosituksia. Mikäli tällaisia ei ole, kehotamme kääntymään majoitusliikkeiden puoleen.

Perustamiskokouksen osallistumismaksu on 5 e, joka käytetään matkakustannusten tasaamiseen osanottajien kesken. Matkakustannuksia saa takaisin jos matkaa tapaamiseen on 60 kilometriä tai enemmän, ja jos saapuu perustamiskokoukseen ennen klo 12:00 lauantaina 6. kesäkuuta.

Osallistumismaksu perustuu arvioon keskimääräisistä matkakustannuksista, ja mikäli arvio on oikea niin 5 e ylittävistä matkakustannuksista korvataan 100%. Korvauksen kattosumma on 200 e/henki. Voimme arvioida vasta tapahtuman alettua päästäänkö näin suureen matkakustannusten korvausasteeseen. Matkakorvauksen saaminen edellyttää  järjestäjien (ts. A-ryhmän) tuntemien toverien suosituksia

Perustamiskokouksen periaateohjelma- ja sääntökeskustelu käydään valmistelevissa kokouksissa kootun sääntö- ja periaateohjelmaluonnoksen pohjalta, näistä ensimmäinen löytyy täältä ja toinen täältä. Muutosehdotukset sääntö- ja periaateohjelmiin hyväksytään konsensuspäätöksentekomenettelyllä.

Pyrimme myös järjestämään lapsiystävällisen tapaamisen, ja kollektiivista lastenhoitoa, joka mahdollistaa vanhempien paremman osallistumisen keskusteluihin. Tämä tarvitsee osanottajien yhteistä panosta. Lastenhoito järjestetään vain jos riittävän moni ilmoittaa ilmoituskaavakkeessa valmiutensa osallistua siihen!

Jos on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, kirjoita osoitteeseen perustamiskokous@riseup.net ja vastaamme mahdollisimman pian. Mikäli haluat osallistua ja tarvitset erityisruokavaliota, matkakorvauksen, lastenhoitoa (tai voit auttaa sen järjestämisessä) tai yöpaikan, lähetä tämä ilmoittautumiskaavake samaan osoitteeseen. Mikäli et tarvitse mitään näistä neljästä ei sinun pidä ilmoittautua.

Ilmoittautumiskaavake:

Nimi/kutsumanimi:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelin:
Erityisruokavalio ja muita toiveita (ruoka on vegaanista):
Tarvitsetko lastenhoitoa kokouksen aikana (jos tarvitset, ilmoita tarvittavat tunnit ja lasten iät)?
Oletko kiinnostunut osallistumaan yhteisen lastenhoidon järjestämiseen kokouksen aikana
(jos kyllä, niin kuinka monta tuntia ja/tai mihin aikoihin)?:
Tarvitsen matkakorvauksen tai kotimajoituksen 6.-7. väliseksi yöksi:
Puoltaja (mikäli tarvitset matkakorvauksen tai kotimajoitusta 6.-7. väliseksi yöksi):


Tapahtuma Facebookissa.

Alustava aikataulu

La 6.6.

10:45 Kokouspaikka on auki
11:00-14:00 Sääntöjen ja periaateohjelman hyväksyminen, päätökset jäsenmaksusta (aloitetaan täsmälleen klo 11:00!)
14:00-15:00 Lounas
15:00-18:00 Olemassaolevien ryhmien ja projektien esittelyä. Keskustelua tulevasta toiminnasta. Päätökset työnjaosta ensimmäiseen yleiskokoukseen mennessä, yleiskokouksen aika ja paikka.
18:00-19:00 Päivällinen
19:00-21:00 Ilmoitetaan myöhemmin
21:00-04:00 0% Porvari vol. 3 with SUGR, Fanu, Trisector. Facebookissa

Su 7.6.

16:00 Pizzaa & Elokuva (Catch a fire, 2006), Facebookissa

Aloitetaan Alusta

Ajatuksia anarkistisesta järjestäytymisestä

Eikö anarkistien järjestö ole itsessään ristiriitainen?

Anarkistit eivät usein ole suuria rekisteröityjen yhdistysten ystäviä. Suomen yhdistyslainsäädäntö ei mahdollista hierarkiattoman rekisteröidyn yhdistyksen perustamista, ja esimerkiksi sanapari ”anarkistiyhdistyksen puheenjohtaja” on ristiriitainen sekä ajatuksen että käytännön tasolla.

Järjestäytymistä anarkistit sen sijaan ovat harrastaneet kautta historian. ”Anarkia on järjestystä”, joten anarkistiset projektit järjestäytyvät usein. Anarkistit järjestäytyvät milloin minkäkin tarpeen edessä anarkosyndikalistisista työväenliikkeistä ruokaosuuskuntiin, puolustusjoukkoihin ja anarkafeministisiin ryhmiin.

Suomessa edellinen laajempi anarkistijärjestö Suomen Anarkistiliitto (SAL) toimi vuosina 1986-1999. SALin suurimpiin saavutuksiin voidaan lukea anarkistisen kirjallisuuden levittäminen internetiä edeltäneenä aikana, liikkeen tunnettuuden kasvattaminen ja antifasistisen toiminnan tuominen Suomeen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

SALin jälkeen on muodollisesti järjestäytyneelle anarkistiselle toiminnalle ollut tilausta. Radikaalista poliittisesta toiminnasta kiinnostuneet mutta järjestäytynyttä ja pitkäjänteistä toimintaa kaipaavat lipuvat helposti puolueiden nuorisojärjestöihin. Anarkistinen toiminta ei ole näyttänyt tarjoavan pitkäjänteistä ja laajalle ulottuvaa vaihtoehtoa.

On tullut aika aloittaa Alusta.

Alusta on kesäkuussa 2015 perustettava anarkistinen aloite. Se tulee olemaan maanlaajuinen järjestö, johon voivat liittyä jäseniksi kaikki, jotka allekirjoittavat järjestön periaateohjelman ja säännöt. Alustassa ei ole kyse platformismista, joka on Mahnon ja Aršinovin vuonna 1926 esittämiin ideoihin perustuva järjestäytymismuoto. Nimi viittaa jonkin uuden aloittamiseen ja keskustelu- ja toiminta-alustan luomiseen yhdessä.

Alustan periaateohjelma- ja sääntötyö aloitettiin Tampereella Mustassa Pispalassa kesällä 2014. Siellä joukko aloitteen vireillepanijoita toi aiheen keskusteltavaksi työryhmään. Aloite sai lämpimän vastaanoton, ja moni kommentoi kaivanneensa muodollista anarkistista järjestäytymistä. Tämän jälkeen sääntöjä ja periaateohjelmaa on valmisteltu eri kaupunkien omissa kokouksissa. Alustan valmistelemiseksi on järjestetty kaksi valtakunnallista tapaamista – syksyllä 2014 Helsingissä ja kevättalvella 2015 Turussa. Näissä tapaamisissa on työstetty eteenpäin ja hyväksytty eri kaupungeissa tehtyjä pohjaehdotuksia. Kutsua tapahtumiin levitettiin anarkistien keskuudessa muttei avoimessa internetissä, jotta periaateohjelmatyö pysyy antiautoritaarien käsissä.

Kesäkuun 6.-7. päivä Helsingissä järjestetään kaikille avoin perustamiskokous, johon kiinnostuneet ovat tervetulleita kertomaan näkemyksensä aiheesta.

Miksi järjestäytyä?

Alustan ei ole tarkoitus edustaa kaikkia anarkisteja, eikä voi oletettaa että kaikki Suomen anarkistit haluaisivat liittyä anarkistiseen järjestöön. Kaipuuta maanlaajuiselle järjestölle on kuitenkin ollut.

Pääasialliset syyt tarpeelle järjestäytyä lienevät osin eroavaiset SALin aikoihin nähden. Internetin aikakaudella ei ole enää samanlaista tarvetta levittää anarkistista tietoa koordinoidusti, sillä hyviä mediaprojekteja ja infoportaaleja löytyy jokaiselle, jota aihe kiinnostaa. Myös yhteydenpito eri paikkakuntien välillä on helpompaa kuin kirjepostin aikana.

Osa syistä on kuitenkin edelleen samoja. Paikkakunnilla, joilla ei ole valmiiksi anarkistista toimintaa, voi olla vaikeaa lähteä tyhjästä. Alusta tukee uusia ryhmiä ja projekteja tarjoamalla tietoa, kontakteja ja resursseja. Alusta toivoo myös saavansa mukaan laajan maantieteellisen otannan voidakseen toimia tehokkaasti. Valmistelutyössä on ollut mukana toimijoita Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Joensuusta ja Valtimolta. Maanlaajuinen järjestö mahdollistaa laajat kampanjat, joissa anarkistit saavat synergiaetua sen sijaan, että eri paikkakunnilla kehitellään pieniä projekteja, joiden vaikutukset jäävät paikallisiksi.

Alusta tarjoaa anarkisteille uudenlaisen areenan kehittää anarkistista analyysiä suhteessa vallitsevaan poliittiseen tilanteeseen. Periaateohjelma linjaa näkemyksiä niin valtioon, kapitalismiin, puolustukseen kuin sukupuoleenkin. Tarkoitus on kuitenkin muodostaa niin väljästi muotoiltuja positioita, että ne yhdistäisivät mahdollisimman monia anarkisteja. Alusta kehittää myös pitkäjänteistä strategista toimintaa ja haastaa anarkistit perustelemaan paikkansa tämän hetken poliittisena toimijana.

Aloitetaan siis Alusta ja katsotaan mitä saamme yhdessä aikaiseksi.
Alusta – anarkistinen aloite
Perustamiskokous la-su 6.-7.6.2015 Helsingissä

Alustava aikataulu:

La 6.6.
11-14 Sääntöjen ja periaateohjelman hyväksyminen
14-15 Lounas
15-18 Olemassaolevien ryhmien ja projektien esittelyä. Keskustelua tulevasta toiminnasta.
18-19 Päivällinen
19-21 Ilmoitetaan myöhemmin
21-04 Bileet / Keikka

Su 7.6.
14-16 Ilmoitetaan myöhemmin
16 → Kansankeittiö
17 → Elokuva

Kupoli, Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 B, 7.krs.
Tarkempi aikataulu viikonlopulle, periaateohjelma ja säännöt julkaistaan pian.

Perustamiskokouksen aikataulu

Alustava aikataulu
La 6.6.

10:45 Kokouspaikka on auki
11:00-14:00 Sääntöjen ja periaateohjelman hyväksyminen, päätökset jäsenmaksusta (aloitetaan täsmälleen klo 11:00!)
14:00-15:00 Lounas
15:00-18:00 Olemassaolevien ryhmien ja projektien esittelyä. Keskustelua tulevasta toiminnasta. Päätökset työnjaosta ensimmäiseen yleiskokoukseen mennessä, yleiskokouksen aika ja paikka.
18:00-19:00 Päivällinen
19:00-21:00 Ilmoitetaan myöhemmin
21:00-04:00 0% Porvari vol. 3 with SUGR, Fanu, Trisector. Facebookissa

Su 7.6.

16:00 Pizzaa & Elokuva (Catch a fire, 2006), Facebookissa

Tapahtuma Facebookissa.